Türkçe | English

İnanc Işıl Yıldırım

İzmir’de dünyaya gelen Doç.Dr. İnanç Işıl Yıldırım, 2001 yılında lisans eğitimine başladığı Dokuz EylülÜniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede devam ettiği yüksek lisans eğitimini,“Çevresel Verilerin Bina Programlamaya Olan Etkisi: Bodrum Yöresindeki Tatil Köyleri” adlı tez çalışmasıyla 2004yılında tamamlamıştır.2004-2008 yılları arasında, akademik faaliyetleriyle birlikte yürüttüğü tasarım çalışmaları sırasında çok sayıda konut,turizm ve ofis yapısının mimari projesini gerçekleştirmiştir. 2008-2012 yılları arasında, “Fiziksel Elemanların YüzerYapılarda Mekân Algısına Olan Etkileri: Çevre ve İnsan Davranışı İlişkisi Bağlamında İrdelenmesi” başlıklı doktoraçalışmasını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamlamıştır.Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde dersler veren İnanç Işıl Yıldırım, akademik alanda, "mekân algısı", "yat içmekân tasarımı", "kullanım sonrası değerlendirme" konularını kendisine uzmanlık alanı olarak belirlemiş olup bu konularüzerinde araştırmalarını ve yayın çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Beykent Üniversitesi Güzel SanatlarFakültesi İçmimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.


Özgeçmişimin tamamının pdf dosyasını indirmek için:


Araştırmalar

Dizayn

Yatlar

Human Comfort in Yacht Spaces

Yacht spaces have complex interior systems which the human comfort became an important issue than ever. Increasing sizes and scales transform them as interior design spaces rather than industrial design objects. Because of the technological beings of yachts, they evaluated as floating machines. However the subject of spatial perception of human has a great number of data, the psychological comfort of human which could be responded by the space were not taken into enough consideration while designing yacht interiors. In this context, human comfort in yacht spaces in the scope of interior design elements will be explained by the different approaches from the architects who have applied the data of environmental psychology for buildings. The study shows, in reality architectural design codes were not applied to the yacht interiors. Being aware of the danger of stressful environments effects to the user's comfort on board, an architectural approach is basic for overcoming of these problems. Providing an architectural perspective to the yacht spaces aims to support the design process of future pleasure yachts for human comfort.

Devamı
2015
Binalar

THE IMPACT OF COGNITIVE STYLES ON DESIGN STUDENTS' SPATIAL KNOWLEDGE FROM VIRTUAL ENVIRONMENTS

In parallel with the technological developments dominating usage of digital tools in science and education, caused the transform of knowledge in new ways. The reflection of these integration is seen in design discipline as its active role in this circle whether in practice or in the era of education, Benefit from the capabilities of new technologies in the education process for increasing design students' spatial knowledge, benefit from them digital tools also effect their carrier life in positive direction. By noticing the traditional education methods which are still using in many design school, the endeavor indicates that determine the appropriate learning method by considering individuals different cognitive style. The cognitive styles mean classify individuals according the way of perceive information and process it. Through this way, as subjects of the study, students categorized in respect to their cognitive styles whether field dependence or field independence, and then the relation between their cognitive style and spatial knowledge acquisition from virtual environment was observed. While defining digital tools in design education, the need of differences related to cognitive styles should be considered, this is supported by the data from this study which are indicating the increase of students' spatial knowledge in different scale of virtual environments.

Devamı
July 2014
Mobilyalar

Brand Identity and the Link with Architectural Design

The link between luxury brand identity, concept and interior design in retail shops is examined in the context of changing consumer patterns in a globalizing world. Interior shop design not only has functional benefits, but contributes to emotional and symbolic benefits like status and image. Here architecture plays a primary role in creating spaces appropriate to the concept and its objectives. Despite its increasing volume, online shopping has not reduced the demand for traditional physical shopping spaces. For a project to be successful it must go beyond merely technical solutions, seeking to create awareness based on an architectural concept that conveys the identity of luxury brands. This study also reflects the views of interior design students, drawing conclusions from the way in which the concept reflects on their designs in terms of form, materials, colour and spatial organisation.

Devamı
January 2016

Gelecek

THE IMPACT OF COGNITIVE STYLES ON DESIGN STUDENTS' SPATIAL KNOWLEDGE FROM VIRTUAL ENVIRONMENTS

In parallel with the technological developments dominating usage of digital tools in science and education, caused the transform of knowledge in new ways. The reflection of these integration is seen in design discipline as its active role in this circle whether in practice or in the era of education, Benefit from the capabilities of new technologies in the education process for increasing design students' spatial knowledge, benefit from them digital tools also effect their carrier life in positive direction. By noticing the traditional education methods which are still using in many design school, the endeavor indicates that determine the appropriate learning method by considering individuals different cognitive style. The cognitive styles mean classify individuals according the way of perceive information and process it. Through this way, as subjects of the study, students categorized in respect to their cognitive styles whether field dependence or field independence, and then the relation between their cognitive style and spatial knowledge acquisition from virtual environment was observed. While defining digital tools in design education, the need of differences related to cognitive styles should be considered, this is supported by the data from this study which are indicating the increase of students' spatial knowledge in different scale of virtual environments.

Devamı
July 2014


Duyurular



Projeler

Universal Kimya Binası Genel Merkezi Mimari Tasarım ve Uygulama Projesi


İnanç Işıl Yıldırım
İç Mimar Burcin Dinler


Ana Giriş


Ana Girişten Bir Detay


İç Mekan Dolaşım Alanları













Eğitim

Yayınlar

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 
  • Yıldırım, İnanç Işıl & Zengel, Rengin (2016). Effects of physical design features to human comfort on floating spaces. Open House International. 41(1), 93-100. 
 • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  • Yıldırım, İnanç Işıl (2016). Intelligent spaces: Affects of pervasive environments on the role of interior designer. Global Journal on Humanites & Social Sciences. (3), 464-469., Doi: http://dx.doi.org/10.18844/gjhss.v0i0.331 
  • Yıldırım, İnanç Işıl (2016). Marka Kimliği ve Mimari Tasarım İlişkisi. YAPI Dergisi (410), 132-137. 
  • Yıldırım, İnanç Işıl (2015). Metal Curtains of Architectural Stage Media Facades. Advances in Education Research. (XX), 195-200.
  • Yıldırım, İnanç Işıl (2015). Human Comfort in Yacht Spaces. British Journal of Arts and Social Sciences. 19(02), 68-75. 
  • Yıldırım, İnanç Işıl & Zengel, Rengin (2014). The impact of cognitive styles on design students spatial knowledge from virtual environments. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 13(3), 210-215. 
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 
  • Yıldırım, İnanç Işıl (2015). Intelligent spaces: Affects of pervasive environments on the role of interior designer.4th Conference on Design &Arts.(Özet Bildiri)
  • Yıldırım, İnanç Işıl & Zengel, Rengin (2012). The Spatial Cognition of Sea Environments Relation to Human Behavior. The 7th International Conference on the Arts in Society. (Özet Bildiri)
  • Yıldırım, İnanç Işıl (2011). Thinking Spaces. 9th. Bienal and Conference on Environmental Psychology (Özet Bildiri)
  • Yıldırım, İnanç Işıl (2011). Gathering Spatial Knowledge From Virtual Yacht Interiors. 15th International Conference on Computer Applications on Shipbuilding (ICCAS) (Özet Bildiri)
  • Yıldırım, İnanç Işıl & Zengel, Rengin (2011). The interaction of human and yacht interior The relation between the physical discomfort and psychological discomfort. International Conference on Design, Construction and Operation of Super and Mega Yachts, 5 – 7 Mayıs Genoa, İtalya., 1(1), 101-108. (Tam Metin Bildiri)
  • Yıldırım, İnanç Işıl (2010). Buildings Night Out Textile Methods of Designing Facades from Semper to Realities United. The 5th International Conference on the Arts in Society (Özet Bildiri)
 • Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
  • Yıldırım, İnanç Işıl, (2016). Yatlarda İç Mekan Tasarımı ve Algısı, YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ YEM Yayıncılık - 252, Editör:Mesut Kaya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 128, ISBN:978-605-4793-61-7, Türkçe (Bilimsel Kitap)
  • Yıldırım, İnanç Işıl, (2003). Yükseköğretim Kurumları Kampuslar, Bölüm adı:Kampus Yerleşim Biçimlenmelerine İlişkin Çeşitli Yaklaşım Ve Uygulamalar. TASARIM YAYIN GRUBU, Editör: Mehmet N. Türeyen. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 14, ISBN:975-8051-52-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  • Yıldırım, İnanç Işıl (2010). Londra Kırmızısı Serpentine Gallery Jean Nouvelle i Ağırlıyor. Arredamento Mimarlık Tasarım Kültürü Dergisi, 228.
  • Yıldırım, İnanç Işıl (2010). Ofis Yapılarında Mekânsal Hiyerarşi Değişen Statü ve Saydamlık Kavramları Bağlamında . Arredamento Mimarlık Tasarım Kültürü Dergisi(236), 94-99. 
  • Yıldırım, İnanç Işıl (2009). Tasarımın Britanyalılığı. Arredamento Mimarlık Tasarım Kültürü Dergisi(229), 32-39 
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
  • Yıldırım, İnanç Işıl & Zengel, Rengin (2011). Denizel Yapılarda Kullanım Sonrası Değerlendirmenin Önemi. I.Ulusal Yat Tasarımı Sempozyumu 

Dersler

2016- 2017 İlkbahar dönemi ders programı

Dersin Adı

Haftalık Saati 

Başlangıç Saati 
Tasarım Kültürü 
313:00
Yapı Malzemeleri
316:20
Ulaşım Araçları Tasarımı
311:20



Atölye Çalışmaları

Malzeme İç Mimarlık öğrencileri ile yaptığımız malzeme temalı atölye çalışmamızdan bir fotoğraf.


Seminerler ve Paneller











İletişim